Belediye Sitesi
  • Sivas - Yıldız Belediyesi yildiz.bel.tr
  • Hizmet için geldik.
  • Hoşgeldiniz
BELDEMİZ HAKKINDA

Beldemiz Hakkında

Yıldız Beldesi Sivas Merkeze bağlı, Yaklaşık 3000 nüfuslu, 500 Hanenin üzerindedir, 3500 civarında nüfusumuzun da Sivas, İzmir, Tokat, İstanbul başta olmak üzere değişik şehirlerde ikamet etmektedir.

Beldemiz, Sivas’ın kuzeyinde bulunan Yıldız Dağı'nın güney eteğinde yer almaktadır. Beldemizde 580 öğrencinin öğrenim gördüğü 20 derslikli, 22 öğretmenin görev yaptığı İlköğretim okulu ve Sağlık Ocağı bulunmaktadır.

Yıldız Beldesi’nin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Osmanlı arşivlerinde yapılan araştırmalarda miladi 1500 yıllarında Sivas İl Merkezine bağlı olmakla birlikte, Tokat Kazasına bağlı bir nahiye merkezi olduğu ve o yörenin (Yozgat ve Suşehri arası ) en büyük yerleşim merkezidir. Tokat’ın 1455 yılında 8 nahiyesi, 251 köyü bulunmaktadır. Yıldız Beldesi de bunlardan biridir. Aynı tarihte Yıldız Beldesi’nin 23 köyü, 2 mezrası bulunmaktadır. 1485‘de 23 köy, 3 mezra; 1520’de 23 köy, 6 mezra; 1554’te 16 köy, 7 mezra; 1574’te 17 köy, 8 mezrası mevcuttur. 1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri kayıtlarına göre: Yıldız Beldesi’nde (Tımar, zeamet ve sipahi merkezi olarak gösterilen) 23 kura(köy), 5 mezra, 3 çiftlik bulunmaktadır. O dönemde Tokat’a bağlı olup bünyesindeki köyler şunlardır: Alayurdu Köyü, Bağluviran Köyü (Bugünkü Bağlı ören mevkii), Arslan Doğmuş Köyü, Beduhtun Köyü, Bekir Veled-i Dosti Çiftliği, Geçtin Hacı Köyü, Geçmiş Köyü, Giren Mezrası, Geyiklik Mezrası, Hergele Köyü, Karaca Halil Mezrası, Karaca viran Mezrası, Karaltan Köyü, Karkın Köyü, Köpek Köyü, Marakom Köyü, Yakup Köyü(Yakupoğlan), Yusuf Oğlanı Köyü (Yusufoğlan), Yakup Mezrası, Zaviye Çiftliği, Saruyar Köyü ve Yemliha Köyüdür.


Hızlı Menü